administracion@citysports.cat
* Accés al gimnàs per 10€ extra.